Doelstelling

Al meer dan een kwart eeuw geleden geleden werd de commissie voor Kerk en Israël benoemd door het moderamen van de classis Gouda. Dit gebeurde op voorstel van de toenmalige Raad voor de verhouding van Kerk en Israël in de Nederlandse Hervormde Kerk. Na de vorming van de Protestantse kerk bestaat de commissie nog steeds. De voornaamste activiteit bestaat in het organiseren van avonden waarop de aandacht wordt gevraagd voor de onopgeefbare verbondenheid met Israël als volk, land en staat. Moeilijke vragen wil de commissie niet uit de weg gaan. Als de bespreking van de onderwerpen maar dient tot opbouw van de gemeenten in de classis.